ბეტონის აუზის მშენებლობა ეტაპობრივ პრიზმაში

1. ქვაბულის მომზადება

etapy-stroitelstva-betonnogo-bassejna_1

2. არმატურის კარკასის შეკვრა

etapy-stroitelstva-betonnogo-bassejna_2

3. კედლის პანელების მონტაჟი

etapy-stroitelstva-betonnogo-bassejna_3

4. პანელების ერთ დონეზე დამაგრება

etapy-stroitelstva-betonnogo-bassejna_4

5. კედლის პანელების მონტაჟი დასრულდა

etapy-stroitelstva-betonnogo-bassejna_5

6. აუზის თასის კედლების ბეტონირება

etapy-stroitelstva-betonnogo-bassejna_6

7. აუზის თასის ფსკერის ბეტონირება

etapy-stroitelstva-betonnogo-bassejna_7

8. აუზის თასის ბეტონირება დასრულდა

etapy-stroitelstva-betonnogo-bassejna_8

9. ბეტონის აუზის თასი მზად არის

betonnyj-bassejn

„გამაგრებული ბეტონის კონსტრუქციის“ კონცეფცია

კომპანია B.N.V. – მ შეიმუშავა „გაძლიერებული ბეტონის კონსტრუქციის“ კონცეფცია. აუზის თასის კარკასის აწყობა ხორციელდება კონსტრუქტორის პრინციპით. 1 მეტრი სიგრძის მქონე კედლის პანელების მეშვეობით, რაც მოგცემთ საშუალებას, ნებისმიერი ფორმისა და სიღრმის ბეტონის აუზის მშენებლობა სასურველ რეალობად აქციოთ. პანელების ღრუ ბეტონით ივსება: ასეთი ნაგებობა ყინვაგამძლე და ნიადაგის მოძრაობის მიმართ მდგრადი იქნება. 2004 წლიდან მოყოლებული, ბევრ ობიექტზე მსგავსი ბეტონის კონსტრუქციის სიმყარის დასადგენად ჩატარებული ცდები მწარმოებელ ფირმას საშუალებას აძლევს თითოეულ ბეტონის აუზის თასზე გასცეს 10 წლიანი გარანტია.

ბეტონის აუზის მშენებლობა ჩვენი ტექნოლოგიების წყალობით ფუნდამენტის შექმნის აუცილებლობისგან თავის დაღწევის საშუალებას იძლევა, ვინაიდან გამზადებული აუზები მაგრდება თვით არსებულ გრუნტზე. გაცილებით მცირდება სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა და ღირებულება კედლის პანელების გამოყენებისა და აუზის თასის ფსკერისა და კედლების ერთდროული ჩაბეტონების ხარჯზე. ამის შემდეგ აუზი გამზადებულია მოსაპირკეთებლა. ჰერმეტულ ლაინერს (საფარს) ამაგრებენ აუზის ბორტის ზედა კიდეზე და შლიან (აფენენ) მას თასის შიგნით. ლაინერი აუზის კადლებს წყალგაუმტარს, ხოლო მის მომსახურებას მარტივს ხდის. საცურაო აუზის თასში არ არსებობს მილებისათვის არავითარი ხვრელები, რასაც შესაძლებელს ხდის კომპანია B.N.V.Georgia – ს მიერ გამოყენებული ფილტრაციის ჩაკეტილი სისტემის ტექნოლოგია. ეს კი თავის მხრივ, მნიშვნელოვნად ამცირებს წყლის გადინების ალბათობას. აუზისათვის აუცილებელი ყველა მოწყობილობა მაგრდება აუზის ბორტის ზედა კიდეზე. აუზებისათვის ფილტრაციის ჩამოსაკიდი სისტემები და უკუდინების სისტემები საკუთარ თავზე იღებს წყლის მომზადების, განათების უზრუნველყოფის, წყლის ინტენსიური დინების შექმნისა და ბევრი სხვა ფუნქციონალის საკითხის მოგვარებას.

Каркас чаши собирается по принципу конструктора из стеновых панелей длиной 1 метр. Полые панели заливаются бетоном. Сооружение остается устойчивым к морозам и движению почвы.

Когда бассейн готов для облицовки, на верхнем крае борта закрепляют и расправляют по всей чаше герметичный лайнер.

Лайнер делает стены бассейна водонепроницаемыми, а его обслуживание легким. В чаше плавательного бассейна нет никаких отверстий для труб, так как технология компании B.N.V.Georgia подразумевает применение замкнутой системы фильтрации, которая значительно уменьшает риск утечки воды.

Все необходимое оборудование монтируется на верхнем крае борта бассейна. Навесные системы фильтрации и противотока берут на себя все вопросы водоподготовки, обеспечивают подсветку, создают интенсивный ток воды и многое другое.